Kanasta

rating: Infinity
Hráči online :
Kategorie:
Karetní hry
Min. počet hráčů:
2
Doba hry:
cca. 21 min.
Zahrajte si Kanasta online!

Oblíbené hry

  Kanasta: Návod ke hře

  Ovládání hry


  Hráč zahájí hru kliknutím na tlačítko „Nová hra“. Přitom si vybere, kdo z hráčů může usednout u jeho stolu, dále pak může zvolit požadovanou sílu spoluhráče, výšku sázky a výšku limitu. Také se rozhodne, jestli může být během hry sázka zdvojnásobena nebo ne. Navíc stanoví, na kolik bodů se bude hrát: 1, 2500 nebo 5000. 1 znamená, že se hraje pouze jedno kolo (=krátká hra).

  Na začátku hry leží karty rozloženy před hráčem. Nad nimi se nachází dva balíčky karet (talón a odkládací balíček). Pokud chce hráč sejmout kartu z jednoho z balíčků, klikne na jeden z nich.
  Vlevo od balíčků se nacházejí tlačítka „Vzdát to“ a „Zdvojnásobit“. Když hráč klikne na „Zdvojnásobit“, bude mu položena otázka, zda si skutečně přeje zdvojnásobit sázku. Klikne-li na „Ano“, objeví se u protivníka okénko s hláškou, že si jeho spoluhráč přeje sázku zdvojnásobit. Protivník nyní může kliknout buď na „Zdvojnásobit“ nebo na „Vzdát to“. Když klikne na „Zdvojnásobit“, sázka bude zdvojnásobena. Klikne-li na „Vzdát to“, hra bude ukončena a objeví se okno s výsledky.
  Vpravo od balíčků karet je tlačítko „Dokončit“ a tlačítko „Zpět“ k přijmutí již vyložených karet zpět do ruky.

  Ke koupi odkládacího balíčku hráč na tento balíček klikne a tím vrchní kartu odloží. Aby se mohl na balíček podívat, musí na něj znovu kliknout a odtáhnout stiskutým tlačítkem myši vrchní kartu ke straně.

  Když hráč klikne na kartu, kterou drží v ruce, ta se automaticky přiloží k již vyloženým kartám, ke kterým se hodí. Když se karta nikam nehodí, odloží se do odkládacího balíčku.

  K odložení karty hráč používá stisknuté tlačítko myši (drag&drop). Jednoduše stáhne kartu na balíček a tam tlačítko myši pustí.

  Aby mohl hráč vyložit, stáhne kartu stisknutým tlačítkem myši do vykládací části obrazovky a tam tlačítko myši pustí (drag&drop).

  Když hráč na vyložené karty klikne, přiloží tak automaticky jednu ze svých karet. (Nejprve normální karty, když nejsou k dispozici, tak žolíky).

  Pokud si hráč přeje prohlédnout již vyložené karty, klikne na ně a stáhne je ke straně.

  Vyložené karty hráč vrátí zpět pomocí drag&drop.

  Nad talónem a odkládacím balíčkem jsou uvedena jména hráčů, jejich bodový stav a počet karet. Vedle počtu karet je zobrazeno oko. Když hráč, který je zrovna na řadě, již neví, jaké karty jeho spoluhráč vyložil, klikne na toto oko a vyložené karty se mu zobrazí.

  Na pravé straně herního pole je uvedeno, kteří hráči proti sobě zrovna hrají a také jací hráči se nacházejí v Lobby. Pod těmito údaji se nacházejí užitečná tlačítka jako „Pozvat“, „Ignorovat“ atd. a pod nimi chat hry.

  Během hry se hráči automaticky zobrazuje Pomoc ve formě malých instrukčních bloků podávajících užitečné tipy ke hře. Pokud hráč zrovna pomoc ke hře nepotřebuje, může tento instrukční blok zeleným X vpravo nahoře zrušit. Pokud hráče tyto tipy ke hře celkově ruší, stačí kliknout vedle otázky „Zobrazit tipy?“ na červené X. Tím mu již žádné instrukční bloky zobrazeny nebudou. Přeje-li si hráč tyto tipy opět aktivovat, klikne na zelené tlačítko s otazníkem na pravé straně herního pole.

  Pravidla


  Kanasta je karetní hra pro dva hráče. Na začátku hry obdrží každý z hráčů 15 karet. Hraje se s dvěma sadami karet po 52 kartách a čtyřech žolících.

  Cílem hry je dosáhnout co nejvyššího počtu bodů. Na začátku hry je stanoven počet bodů, na který se bude hrát. Vyhrává ten hráč, který jako první dosáhne tohoto počtu bodů.

  Ve hře jsou speciální karty. K nim patři dvojky, Žolíci a červené a černé trojky. Dvojky a Žolíci jsou divoké karty a mohou zastupovat jakoukoliv jinou kartu. Černé trojky jsou obranné karty a červené trojky karty prémiové. Lízne-li si hráč červenou trojku z odkládacího balíčku, tato karta bude okamžitě vyložena a hráč si musí líznout kartu náhradní.

  Po rozdání karet se ze zbývajících karet utvoří dvě hromádky. Jedna z nich je talón (se zakrytými kartami) a ta druhá odkládací balíček, kde jsou karty lícem navrch. Hráč si lízne kartu z jedné z hromádek a odloží pak jednu ze svých karet na odkládací balíček.

  Poté co si hráč lízne kartu, může vyložit kombinaci. Vykládat je možné minimálně tři karty stejné hodnoty. K vyloženým kartám mohou být přiloženy karty divoké, avšak v rámci skupiny smí zastupovat maximálně polovinu počtu karet. Navíc mohou být v jednom vyložení divoké karty pouze tři. Hráč může později vyložené karty doplňovat. Kromě toho je důležité, aby měly vyložené karty různé hodnoty. Pokud hráč vyloží znovu karty stejné hodnoty, budou automaticky přiloženy k jiným kartám.

  Pro první vyložení je stanoven bodový limit, který je závislý na počtu uhraných bodů.

  Počet uhraných bodů Potřebné body k vyložení
  < 0 15 bodů
  <1.500 50 bodů
  < 3.000 90 bodů
  >= 3.000 120 bodů

  Pokud hráč získá sedm karet stejné hodnoty, jedná se o kanastu. Když neobsahuje žádné divoké karty, mluvíme o „čisté“ kanastě.

  Hráč má za uričitých podmínek možnost „odkoupit“ odkládací balíček. K tomu musí buď přiložit vrchní kartu k nějaké z vyložených karet nebo dokázat s touto vrchní kartou vyložit. Pokud se to hráči podaří, bere všechny karty z odkládacího balíčku. Stačí kliknout „Vzít balíček“.
  Pokud se v balíčku nachází divoká karta, je „zamrznut“. Nyní může hráč balíček odkoupit pouze tehdy, pokud má dvě normální karty, které mají stejnou hodnotu jako ta vrchní karta z odkládacího balíčku. Hráč pak musí tyto tři karty společně vyložit. Eventuelně může vrchní kartu přiložit ke kartám stejné hodnoty. Je-li vrchní karta odkládacího balíčku černá trojka nebo divoká karta, není možné balíček odkoupit. V tomto případě je balíček blokován a nemůže být odkoupen. Pokud hráč ještě nevyložil, znamená to jako by byl balíček zamrzlý. Má-li hráč už jen jednu kartu, nemůže balíček odkoupit, pokud je v něm pouze jedna karta.

  Tip: Čím je okládací balíček větší, tím je cennější. Odkoupením balíčku získá hráč mnoho šancí mnoha kombinací.

  Hráč má možnost hru uzavřít, když vyloží nebo doloží z ruky všechny karty (nebo všechny až na jednu) a kromě toho vytvoří alespoň jednu kanastu. Pak klikne na tlačítko „Dokončit“. Poté budou body obou hráčů sečteny. Dle bodového ohodnocení budou vyložené karty ohodnoceny pozitivně a karty, které hráč stále drží v ruce, negativně.

  Bodové hodnocení


  Hodnoty karet ve  hře:

  Žolík: 50 bodů
  Eso: 20 bodů
  2: 20 bodů
  Král, dáma, kluk, 10, 9, 8: 10 bodů
  7, 6, 5, 4: 5 bodů

  Trojky mají zvláštní hodnocení. Za každou červenou trojku hráč obdrží 100 bodů. Pokud má hráč všechny červené trojky, získá 800 bodů (místo 400).

  Za uzavření kola hráč získá 100 bodů.

  Za „Kanastu z ruky“ 200 bodů. „Kanasta z ruky“ znamená, že hráč vyloží všechny karty najednou.

  Za každou pravou kanastu (sedm karet bez žolíka) hráč obdrží 500 bodů. Za nepravou kanastu (s žolíkem) 300 bodů.

  Kanasta: Sázky a výhry

  Statistika