Klaverjassen

rating: Infinity
Spelers online :
Categorie:
Kaartspelletjes
Minimum aantal spelers:
4
Speelduur:
ca. 9 min.
Klaverjassen online spelen!

Populaire spelletjes

  Klaverjassen: Inzet en winst

  Klaverjassen: Spelhandleiding

  Gedetailleerde informatie over de spelbediening van multiplayer-spelletjes kun je vinden in de Algemene spelhandleiding.

  Bij Klaverjassen kan naast de Franse en Duitse kaarten ook het pak kaarten "Frans traditioneel" worden geselecteerd. Deze keuze wordt in de lobby gemaakt door de speler via het symbool 'Instellingen'.

  De kaartenweergave "Frans traditioneel” werd door David Bellot als vectorgrafiek ontwikkeld en uitgegeven.

  Bij het opzetten van een nieuw spelletje kiest de speler of er zal worden gespeeld met of zonder het melden van roem.

  Spelregels

  Klaverjassen is een kaartspel voor 4 spelers en wordt gespeeld met 32 kaarten. De spelers die tegenover elkaar zitten, vormen een team. Er wordt tegen de klok in gespeeld. Het doel is om als eerste team de puntenlimiet te bereiken (501 bij klassiek/Belote, 701 bij Contrée).

  Bepalen van de troefkleur (klassiek/Belote)

  Om de troefkleur te bepalen, krijgt elke speler eerst 5 kaarten. Daarna wordt de volgende kaart van de stapel omgedraaid en in het midden gelegd. De speler die de voorhand is bepaalt nu of hij/zij de kaart neemt of niet. Past de voorhand, dan zijn de andere spelers in volgorde aan de beurt. Kiest een speler ervoor om de kaart te nemen, dan is deze kaartsoort troef. Wanneer geen van de spelers de kaart neemt, wordt, eveneens in volgorde, een andere kleur gekozen als troef. Wanneer men nu een kaartsoort kiest, dan moet men echter ook de kaart in het midden nemen. Wanneer ook nu geen van de spelers een troef kiest, dan worden de kaarten opnieuw geschud en begint er een nieuwe ronde. De speler naast de voorhand is nu de nieuwe voorhand.

  Wanneer de troefsoort is gekozen, krijgen alle spelers er nog 3 kaarten bij. Degene die eventueel de kaart in het midden heeft gekregen, krijgt 2 kaarten, zodat alle spelers nu 8 kaarten hebben.

  Bepalen van de troefkleur (Contrée)

  Elke speler krijgt 8 kaarten. Beurtelings moet elke speler kiezen of hij/zij de troefkleur wil bepalen. Hiervoor moeten zowel een spelwaarde als een kleur worden gekozen. Wanneer een van de volgende spelers ook de troefkleur wil bepalen, dan moet deze speler een hogere spelwaarde kiezen. De spelwaarde ligt tussen de 80 en 160 en gaat omhoog in stappen van 10. Bovendien kan men „Capot“ melden. Wie Capot meldt, moet alle slagen halen; de spelwaarde is dan 250. Wanneer een speler de troefkleur niet wil bepalen, dan moet hij/zij passen. Mochten alle spelers passen nadat een speler een bod heeft gedaan op de troefkleur, dan is daarmee de troefkleur bepaald. Nu mag de speler die de troefkleur heeft bepaald beslissen of de spelwaarde nog een keer wordt verhoogd. Daarna mogen de tegenstanders doubleren ("contra" zeggen). Hierdoor wordt de spelwaarde verdubbeld. Na het doubleren, mogen de speler die de troefkleur heeft bepaald en zijn/haar partner redoubleren ("re-contra" zeggen). Hierdoor wordt de spelwaarde nogmaals verdubbeld.

  Spelverloop

  Nadat de troefkleur is bepaald, speelt de voorhand een kaart. De volgende spelers moeten een kaart spelen van dezelfde soort (kleur bekennen). In de troefkleur moet men verder ook nog overtroeven. Bovendien geldt de troefplicht wanneer de tegenstander de slag in handen heeft.

  De hoogste troefkaart behaalt de slag. Waneer er geen troefkaart wordt gespeeld, dan behaalt de hoogste kaart van de gespeelde kleur de slag. Daarbij geldt de volgorde Boer, 9, Aas, 10, Heer, Vrouw, 8, 7 voor de troefkleur en Aas, 10, Heer, Vrouw, Boer, 9, 8, 7 voor de andere kaartsoorten. De speler die de slag behaalt, speelt de eerstvolgende kaart.

  Roem melden tijdens het spel

  (klassiek/Belote, wanneer bij het opzetten van het spel is gekozen voor het spelen met het melden van roem)

  Tijdens de eerste slag kan er roem worden gemeld. Daarbij kunnen sequenties en vier gelijken worden gemeld. Een sequentie bestaat uit minstens 3 opeenvolgende kaarten van dezelfde soort. Vier gelijken bestaat uit 4 kaarten van dezelfde rang.

  De punten van de roem die is gemeld worden opgeteld bij de punten die zijn behaald bij de slagen. Hierbij kan echter alleen het team met de hoogste roem punten halen. Daarbij geldt: 

  • Vier gelijken is altijd hoger dan een sequentie.
  • Vier gelijken van een hogere rang is beter.
  • Bij sequenties is de lengte beslissend. Bij gelijke lengte wint de sequentie met de hoogste rang. Wanneer de rang ook hetzelfde is, maar een van de twee is in de troefkleur, dan wint de sequentie in de troefkleur. In alle andere gevallen wint de sequentie van de speler die het dichts bij de voorhand zit.  

  Het melden van Belote en Rebelote geldt voor spelletjes met en zonder het melden van roem

  Wanneer een speler de Heer en de Vrouw in de troefsoort heeft (oftewel, een ‘stuk’), dan kan hij/zij ‚Belote‘ melden. Bij het spelen van de eerste kaart zegt men "Belote" en bij de tweede "Rebelote". Het team krijgt hiervoor 20 bonuspunten.

  Het team dat als eerste 501 punten behaalt heeft het spel gewonnen.

  Puntenbeoordeling

  Met elke slag worden punten behaald voor de kaarten die deel uitmaken van de slag.

  Daarbij geldt in de troefkleur:

  boer 20 punten
  negen 14 punten
  aas 11 punten
  tien 10 punten
  heer 4 punten
  vrouw 3 punten

  Voor de andere kaartsoorten geldt:

  aas 11 punten
  tien 10 punten
  heer 4 punten
  vrouw 3 punten
  boer 2 punten

  Voor roem worden de volgende punten toegekend: 

  Belote-Rebelote 20 punten
  Driekaart 20 punten
  Vierkaart 50 punten
  Vijfkaart 100 punten
  4 Boeren 200 punten
  4 negens 150 punten
  Andere 4 gelijken 100 punten

  Puntentelling (klassiek/Belote)

  De punten voor de slagen en de roem worden opgeteld voor elk team. Bovendien krijgt men 10 punten voor de laatste slag. Wanneer een team alle slagen heeft behaald, krijgt men in plaats van 10 punten 100 punten voor de laatste slag. Wanneer het team wint dat de troefkleur heeft bepaald, dan worden de punten van beide teams opgeteld bij hun respectievelijke puntentotalen. Wint het andere team, dan krijgt dit team alle punten van alle slagen en alle roem. Het verliezende team krijgt in dat geval geen punten.

  Puntentelling (Contrée)

  De punten voor de slagen worden opgeteld. Bovendien krijgt men 10 punten voor de laatste slag en 20 punten voor doubleren/redoubleren. Wanneer het team dat de troefkleur heeft bepaald het geboden aantal punten behaalt, worden de punten die beide teams hebben behaald opgeteld bij hun respectievelijke totaal. Het team dat de troefkleur heeft bepaalt krijgt bovendien de spelwaarde extra in punten. Wanneer het niet lukt om de puntenlimiet te bereiken, dan krijgen de tegenstanders alle punten.

  Statistiek