Pachisi

rating: Infinity
Spelers online :
Categorie:
Bordspelletjes
Minimum aantal spelers:
2
Speelduur:
ca. 11 min.
Pachisi online spelen!

Populaire spelletjes

  Pachisi: Inzet en winst

  Pachisi: Spelhandleiding

  Door een klik op de knop "Nieuw spel" kan een nieuw spel worden geopend. Hierbij kan worden ingesteld wie er aan de tafel plaats kan nemen (iedereen, vrienden of uitgenodigde) evenals de gewenste sterkte van de medespelers. Natuurlijk staat het iedere speler vrij om een spel van een andere speler aan te nemen.

  Om de dobbelstenen te gooien klikt de speler op de knop "Gooien". Wil hij nu een pion bewegen dan kan hij dat doen door op de pion te klikken. Verder heeft hij de mogelijkheid door de Drag&Drop functie de pion op de gewenste plaats te zetten. De pionnen die met het geworpen aantal bewogen kunnen worden, worden licht afgebeeld.

  Spelregels 

  Pachisi is een bordspel voor 2 tot 4 spelers. Aan het begin krijgt iedere speler 4 pionnen van één kleur. Aansluitend wordt er met de klok mee per speler een keer gegooid, de speler die het hoogste gooit begint.

  De spelers dobbelen opeenvolgend en verplaatsen hun pionnen in de pijlrichting over het pad. Vreemde en eigen pionnen mogen daarbij overgeslagen worden, de bezette velden worden echter wel meegeteld. Heeft een speler meerdere stenen op het pad staan, dan kan hij uitzoeken met welke pion hij wilt lopen.

  Komt er een pion op het laatste punt van het gegooide aantal punten op een veld waar reeds een vreemde pion staat, dan mag hij deze slaan. De geslagen pion wordt terug in het "huis" geplaatst. Het is echter niet verplicht om te slaan. Zolang er nog stenen in het "huis" zijn moeten deze, zodra de mogelijkheid er is (als men een 6 gooit) aan het begin van het looppad gezet worden. Is het beginveld door een vreemde pion bezet, wordt deze geslagen. Is het beginveld door een eigen pion bezet dan moet deze pion eerst met de 6 verplaatst worden. Wordt er een 6 gegooid en er staat geen pion meer in het "huis" dan kan een willekeurige pion over het pad verplaatst worden en mag de speler nogmaals gooien. Brengt de speler zijn laatste pion met een 6 in het doel, dan mag hij niet nog een keer dobbelen.

  De speler die een 6 gooit kan na zijn beurt nog een keer gooien. Gooit hij weer een 6, dan mag de speler nog een keer dobbelen.

  Heeft een pion het gehele pad een keer gelopen, dan kan hij in de doelvelden van zijn kleur gezet worden. Deze doelvelden worden net zoals normale velden geteld. Bevinden zich reeds pionnen op deze velden dan mogen deze overgeslagen worden.

  Heeft een speler geen pionnen meer op het looppad en staan ze allemaal in het "huis" omdat ze geslagen zijn, dan mag hij drie keer gooien. Dat geldt ook als er een of meerdere pionnen in het doel staan maar alleen als deze niet (nog) meer naar voren verplaatst kunnen worden.

  De speler die als eerste zijn vier pionnen bij de finish en op de doelvelden heeft gebracht wint het spel. De andere spelen voor de andere plaatsten verder.

  Puntentelling

  Bij dit loopspel kunnen geen punten verdiend worden. Alleen wie wint of verliest telt.
   

  Statistiek