Backgammon

rating: Infinity
Spelers online :
Categorie:
Bordspelletjes
Minimum aantal spelers:
2
Speelduur:
ca. 5 min.
Backgammon online spelen!

Populaire spelletjes

  Backgammon: Inzet en winst

  Backgammon: Spelhandleiding

  Voordat er een nieuw spel wordt geopend of aan een bestaande partij wordt meegedaan, moet de spelmodus worden gekozen. De afzonderlijke varianten en modi onderscheiden zich van elkaar door kleine verschillen in de regels, het aantal partijen c.q. de tijd die per beurt beschikbaar is.

  Varianten / Spelmodi:

  Backgammon: Blitz, enkel, op 3, op 5, op 9

  Tavli: op 3, op 5 op 9

  Portes: Blitz, enkel, op 3, op 5, op 9

  Plakoto: Blitz, enkel, op 3, op 5, op 9

  Fevga: Blitz, enkel, op 3, op 5, op 9

   

  1. Enkelspel

  Als er geen andere modus wordt gekozen, is het enkelspel de standaardinstelling.

  Aan het begin van het van het spel krijgt elke speler 2 minuten speeltijd voor zijn zetten. De tijd loopt, zodra een speler aan de beurt is. Lukt de zet binnen 20 seconden, dan wordt de tijdbonus voor de volgende beurt weer op de oorspronkelijke tijd van 2 minuten gezet. Duurt het verzetten van de stenen echter langer dan 20 seconden, krijgt de speler voor de volgende beurt geen extra tijd.

  Als bij een speler de verbinding met de server wordt verbroken, treden de regels „verbroken verbinding bij multiplayer spelletjes“ in werking (zie help/website/ verbroken verbinding).

  1. Blitzspel

  In tegenstelling tot het enkelspel, krijgt elke speler aan het begin van het spel slechts 30 seconden de tijd en de speeltijd per zet wordt beperkt tot 10 seconden. Gebruikt een speler meer dan 10 seconden voor zijn zet, dan krijgt hij geen 10 seconden tegoed voor de volgende zet. Deze modus wordt aangeraden voor iedereen, die snel een spelletje wil spelen.

  Wij raden aan om in de modus blitzspel de functie „automatisch dobbelen” te activeren om geen kostbare seconden te verspillen met het dobbelen.

  1. Match

  Voor een backgammon-match leggen de spelers voor het begin van het spel vast, om hoeveel punten ze willen spelen (er kan gekozen worden uit 3,5, of 9 punten). Net zoals bij het enkelspel bedraagt de tegoed tijd 2 minuten en de tijd voor de zet 20 seconden.

  In de match-modus wordt de Crawford-regel toegepast: Als een speler een matchpoint behaalt, dus een punt voor het winnen van de partij staat, mag zijn tegenstander in het daaropvolgende spel de verdubbelingsdobbelsteen niet inzetten. In de volgende spellen kan de verdubbelingsdobbelsteen - afhankelijk van de gekozen variant - weer zoals gewoonlijk worden gebruikt.

  INFORMATIE: In de match-modus gelden er afwijkende regels bij een verbroken verbinding:

  Wordt tijdens het spel de verbinding met de server verbroken, dan neemt een computer de rol van de uitgevallen speler over. Lukt het hem niet om de verbinding te herstellen, dan speelt de computer de partij uit. Na afloop van het spel heeft de speler bij wie de verbinding is verbroken 2 minuten tijd om op de button „verder” te klikken, om in de volgende spelronde zelf weer aan te kunnen treden. Lukt dat niet, dan wordt de backgammon-match afgebroken. De volgende puntentelling geldt:

  1) wint de automatische speler het spel, dan telt de overwinning niet.

  2) wint de medespeler van de computer tegenspeler, dan krijgt hij het overeenkomstige aantal punten.

   

  Speluitleg

  De stenen kunnen met Drag-and-Drop op het backgammon-bord worden bewogen.

  Speciale functies:

  Met de verdubbelingsdobbelsteen (alleen in bepaalde varianten beschikbaar) wordt het winnende aantal punten verdubbeld. Daarbij geldt: Een speler kan de verdubbelingsfunctie nooit tweemaal na elkaar toepassen. Als speler A deze dobbelsteen inzet, kan speler B meegaan (Take), eveneens verdubbelen (Redouble) of opgeven (Pass).

  • Met „Take“ accepteer je het door de tegenstander ingezette aantal punten.
  • Met „Redouble“ beantwoordt de tegenstander de verdubbeling van de punten en draait de dobbelsteen op 4.
  • Met „Pass“ geeft de speler zich vrijwillig gewonnen en wint de tegenstander de partij.

  Bij backgammon bestaat er ook een „Beaver“ mogelijkheid: Hier behoudt de speler die zojuist de actie „Redouble“ heeft ingezet, de verdubbelingsdobbelsteen en dwingt zo zijn tegenstander tot accepteren of opgeven.

  Het automatisch dobbelen is bijzonder aan te raden bij de blitzspel-modus.

  INFORMATIE: Om de verdubbelingsdobbelsteen in te zetten, moet de functie „automatisch dobbelen” zijn uitgeschakeld!

  Als de tegenspeler de eigen stenen niet meer in gevaar kan brengen en het eind van het spel in zicht is, kan de partij met de functie „automatisch uitspelen” aan de computer worden overgedragen.

   

  Spelregels

  Backgammon kan in 5 spelvarianten worden gespeeld: backgammon, tavli (bestaand uit de 3 afzonderlijke rondes „portes“ (1), „plakoto“ (2) en „fevga” (3)) maar ook volgens de regels van de afzonderlijke tavli ronden.

  Algemeen

  Er spelen altijd 2 spelers. Het bord bestaat uit 4 boards, die ook elk in 6 velden zijn verdeeld. De spelers krijgen elk 15 stenen, die - afhankelijk van de variant - in tegengestelde of in dezelfde speelrichting op het home board worden gezet en daarna eraf gedobbeld moeten worden. Degene die als eerste geen stenen meer op het bord heeft, wint de partij.

  1. Backgammon

  Het spel begint met de beginopstelling voor backgammon. De spelers bewegen zich tegengesteld in de richting van het home board.

  Bij de eerste worp gebruikt elke speler slechts één dobbelsteen. De speler die het hoogste aantal ogen heeft gedobbeld, begint. Hij mag zijn stenen met het eigen aantal gedobbelde ogen en die van de tegenstander vooruit zetten. Na de openingsworp dobbelen beide spelers afwisselend elk met 2 dobbelstenen en verschuiven hun stenen overeenkomstig het gegooide aantal ogen. Het aantal punten wordt niet bij elkaar opgeteld, maar apart gezet. Het is toegestaan de resultaten van beide dobbelsteen met één of met verschillende stenen te zetten. De speler bepaalt zelf welk aantal ogen hij het eerst zet.

  Dobbelt een speler een dubbel, dus twee keer het zelfde aantal, dan wordt het gedobbelde aantal ogen in totaal viermaal gezet (bv. viermaal de 3).

  Zetten

  De speelrichting wordt met een rode c.q. witte pijl gemarkeerd. Stenen kunnen alleen op open velden worden gezet, d.w.z. op velden die nog niet, alleen met eigen, of met maximaal één steen van de tegenstander zijn bezet.

  Wordt een steen op een veld gezet, dat door slechts een steen van de tegenstander wordt bezet, dan wordt deze geslagen. De geslagen steen wordt op de bar in het midden van het spelbord gelegd en moet door zijn eigenaar weer op het outer board ingebracht worden. Pas als het gelukt is de steen terug te brengen in het spel, mag de betrokken speler zijn andere stenen ook weer verzetten.

  Uithalen

  Heeft een speler al zijn stenen op zijn home board gebracht, dan begint het uithalen. Daarvoor dobbelt hij zoals gewoonlijk en zet zo steen voor steen van het speelbord over naar de bergplaats.

  Eind van het spel

  Lukt het speler A, al zijn stenen af te ruimen, zonder dat speler B ook maar een enkele steen heeft uitgehaald, wint speler A „gammon“. Ligt er bovendien minstens een steen van speler B op de bar, dan heeft de winnaar „backgammon“ behaald (meer daarover in de puntentelling).

  Het spel kan door een klik op de button „beëindigen“ worden afgebroken; dit staat gelijk aan het terugtrekken van een speler. De partij geldt dan alleen als beëindigd, als de tegenstander dit aanneemt.

  Speler eruit gooien

  Tijdens het spel kan de tegenstander de speler die aan de beurt is uit het spel gooien, als deze de vooraf vastgestelde tijdslimiet overschrijdt. De actie „eruit gooien“ kan worden gekozen, zodra de tijd rechts naast het speelbord „0:00“ bereikt. Als iemand eruit wordt gegooid, neemt de computer tot het eind van de partij de plek van de uitgesloten speler over.

   

  1. tavli, portes, plakoto en fevga

  Tavli is een backgammon variant, die uit 3 ronden bestaat. Net zoals bij backgammon proberen de beide spelers hun stenen van de startpositie naar het doelgebied te brengen en aansluitend uit het spel te dobbelen. Elke ronde heeft enigszins verschillende regels. De kleine verschillen in de regels leiden tot verschillende spelstrategieën, die de charme van tavli bepalen.

  Bij tavli speel je minstens 3 ronden in deze volgorde:

  • ronde 1: portes
  • ronde 2: plakoto
  • ronde 3: fevga

  Bovendien kun je ook een eigen spel starten, dat uitsluitend de speciale regels van portes, plakoto of fevga volgt. De verschillende regels van de afzonderlijke spellen ten opzichte van het klassieke backgammon worden hieronder precies uitgelegd.

  2a) Portes

  Portes is de eerste spelronde bij tavli en kan bovendien als eigen spelvariant worden gestart.

  Het spel begint met de beginopstelling voor portes.

  De spelregels van portes verschillen maar minimaal van de klassieke backgammon regels:

  • Beslissingsworp en spelbegin: Om te beginnen dobbelt elke speler met een dobbelsteen. De speler die het hoogste aantal ogen gooit, begint. De speler die mag beginnen, gooit nu opnieuw met beide dobbelstenen om te zetten.
  • De winnaar krijgt een punt voor een gewone overwinning en 2 punten als de tegenstander al zijn stenen nog op het bord heeft.
  • Er is geen „backgammon“ (3 punten) en geen verdubbelingsdobbelsteen.

   

  2b) Plakoto

  Plakoto is de tweede speelronde bij tavli en kan bovendien als eigen spelvariant worden gestart.

  Plakoto volgt eveneens de klassieke backgammon regels, weliswaar met de volgende verschillen:

  • Opstelling: Aan het begin liggen alle stenen telkens op het eerste veld van de betreffende speler (veld 1 voor wit, veld 24 voor zwart)
  • Afzonderlijke stenen van de tegenstander worden niet geslagen, maar geblokkeerd: Als speler A zijn steen op een veld zet waarop al een steen van speler B ligt, dan kan B zijn steen pas weer verschuiven als A met zijn steen het veld verlaat. Zolang de steen van speler A de steen van speler B blokkeert is hij beschermd en kan niet door B worden geblokkeerd. Op een veld waarop A een steen van B blokkeert, mag A zoveel eigen stenen plaatsen als hij maar wil. Net zoals in het normale spel mag je velden met 2 of meer stenen van de tegenstander niet betreden.
  • Naast de gebruikelijke mogelijkheden het spel te winnen, wint men eveneens als het lukt een steen van de tegenpartij op het op het beginveld van de tegenpartij (moedersteen) te blokkeren. Heeft de blokkerende speler op dit moment zelf nog stenen op zijn startveld, dan wordt er zolang doorgespeeld, tot zijn moedersteen ook is geblokkeerd (onbeslist) of tot hij alle stenen van zijn startveld heeft verwijderd. Met het verwijderen van de stenen kan pas worden begonnen, zodra alle eigen stenen in het home board zijn aangekomen.

   

  2c) Fevga

  Fevga is de derde spelronde bij tavli en kan eveneens als eigen spelvariant worden gestart.

  Hier wordt er als volgt gevarieerd met de klassieke backgammon regels:

  • Opstelling: De stenen van de spelers liggen diagonaal ten opzichte van elkaar (alle zwarte stenen op veld 24, alle witte op veld 12). Anders dan bij portes en plakoto bewegen de spelers zich niet in tegengestelde richting, maar beiden tegen de richting van de wijzers van de klok in.
  • Er wordt niet geslagen of geblokkeerd. Een steen mag alleen op een geheel vrij veld worden gezet. Hierdoor kan sneller een keten van zes (6 stenen van de eigen kleur bezetten 6 opeenvolgende velden) worden gevormd dan bij de andere varianten. Ketens van 6 kunnen door de tegenstander niet worden overwonnen, omdat het bereik van een dobbelsteen maximaal 6 velden omvat en velden die door de tegenstander bezet zijn, mogen niet betreden worden.
  • De eerste steen moet het startpunt van de tegenstander passeren, voordat de volgende steen mag verschuiven.
  • Een speler mag niet alle 6 velden in zijn eigen startgebied blokkeren.
  • Lukt het een speler al zijn stenen te plaatsen op het veld voor een keten van 6 van de tegenstander, dan moet de tegenstander bij de volgende zet een veld van zijn keten van 6 ruimen en hem laten passeren.

   

  Puntentelling

  Winstpunten

  Aan het eind van het spel krijgt de winnaar 1,2 of 3 punten, afhankelijk van de hoogte van de winst: Heeft de verliezer alle stenen nog op het backgammon bord en er daarvan minstens één in het outer board, dan krijgt de winnaar 3 punten (backgammon). Heeft de tegenspeler alle stenen nog op het bord (gammon), dan krijgt men 2 punten. Alle andere winst wordt met een punt beloont.

  Als speler A opgeeft, wordt de overwinning als „gammon“ gewaardeerd, indien deze minstens 60 punten achterstand heeft op speler B (scorebord rechts naast het speelbord) en nog geen enkele steen van het bord heeft gedobbeld. De spelcomputer accepteert pas een gammon, als speler A de vraag „Wilt u werkelijk de gammon opgeven?” positief heeft beantwoord en speler B de terugtrekking heeft geaccepteerd.

  Verdubbelingsdobbelsteen

  Als speler A een beaver speelt, dan houdt hij, zoals boven vermeld, na het terug dubbelen de verdubbelingsdobbelsteen. Dit betekent het volgende voor de puntentelling: Speler A biedt speler B de verdubbelingsdobbelsteen aan, deze neemt hem aan en maakt gebruik van de verdubbelingsfunctie. Als speler A nu opgeeft, wint speler B en krijgt twee maal de behaalde winstpunten. Als speler A toch aanneemt, staat de verdubbelingsdobbelsteen op 4 en blijft deze bij speler B.

  Naast het speelbord geeft een veld de actuele verdubbelingsfactor van de verdubbelingsdobbelsteen aan. Maximale vermenigvuldigingsfactor is 64.

  Statistiek